صفحه اصلي
تربیت بدنی
کنکور ارشد
کتب کنکوری
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
مشاوره
منابع مطالعاتی
دانلود رایگان
نمایندگیها
درباره ما
سبد خرید
   روانشناسی ورزشی

یکی از جدیدترین رشته های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی است که غالبا به فاکتورهای روان شناختی تأثیر گذار بر اجرای ورزشکاران می پردازد و اثرات مثبت روانی ناشی از حضور و شرکت در ورزش را بررسی و مطالعه می کند. روان شناس ورزشی قادر است تا با ارزیابی شرایط روانی ورزشکاران، روش های مختلف روان شناسی را در حین آموزش مهارتها به آنها آموزش دهد و از این رو نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران ایفا کند. همچنین، روان شناسی ورزشی کمک شایانی در زمینه تمرین عملی مهارتهای روانی به مربیان می کند و توانایی طراحی و تنظیم برنامه های تمرینی برای تأمین بهداشت روانی و جسمانی گروه های مختلف ورزشکاران را داراست.

روانشناسان ورزشی می توانند در زمینه های مختلفی به ورزشکاران یاری برسانند که برخی از این زمینه ها عبارتند از:

1-روش های برای تمرکز بیشتر ورزشکاران

2-روش هایی برای افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران

3-روش هایی جهت کنترل هیجانات ورزشکاران

4-افزایش میزان پشتکار ورزشکاران

 

دانشجویان رشته روانشناسی ورزشی پس از فارغ التحصیلی قادر خواهند بود ، به ارزیابی ویژگی های روانی ورزشکاران بپردازند و در حین آموزش به ورزشکاران ، روش های مختلف روانشناسی را به آن ها آموزش دهند . به همین دلیل روانشناسان ورزشی می توانند نقش بسیار موثری در موفقیت ورزشکاران ایفا کنند.