صفحه اصلي
تربیت بدنی
کنکورهای تربیت بدنی
کتب کنکوری
ویدیوهای آموزشی
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
منابع مطالعاتی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری دکتر دبیدی روشن - انتشارات سمت

کتاب اساس بیومکانیک حرکت انسان - همیل