صفحه اصلي
تربیت بدنی
کنکور ارشد
کتب کنکوری
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
مشاوره
منابع مطالعاتی
دانلود رایگان
نمایندگیها
درباره ما
سبد خرید
   حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری دکتر دبیدی روشن - انتشارات سمت

کتاب اساس بیومکانیک حرکت انسان - همیل