صفحه اصلي
تربیت بدنی
کنکورهای تربیت بدنی
کتب کنکوری
ویدیوهای آموزشی
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
منابع مطالعاتی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   فیزیولوژی ورزشی

دانشجویان این گروه با ساخت تشریحی روابط و موقعیت اندامهای مختلف بدن و عمل آنها آشنا می‌شوند و ضمن مطالعه اعمال فیزیولوژیکی بدن انسان و اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، عصبی و غیره روی فیزیولوژی اندامهای مختلف بدن به بررسی اعمال فیزیولوژیکی بدن هنگام فعالیتهای بدنی و پس از آن به چگونگی سازگاری بدن، نسبت به این فعالیتها می‌پردازند. دانشجویان همچنین با نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی جهت اندازه‌گیری تواناییهای ساختاری و فیزیولوژیکی ارگان‌های مختلف و تغییرات حاصل شده در هنگام فعالیت به روی انسان (یا حیوان) و مقایسه آن با حالت استراحت آشنا می‌شوند. 
دانشجویان دوره دکتری با دستگاههای مختلف انرژی در فعالیتهای هوازی و بی‌هوازی آشنا شده، همچنین اعمال عمومی سلولی در هنگام فعالیتهای بدنی (هوازی و بی‌هوازی) و تغییرات فیزیولوژیکی و ساختاری واحدهای درون سلولی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در این گرایش سازگاریهای سیستم عصبیه عضلانی در اجرای فعالیتهای بدنی به ویژه مهارتهای پیچیده، سازگاری قلب و عروق تنفسی در اثر تمرین و فعالیتهای هوازی و بی‌هوازی و همچنین سازگاریهای غدد درون ریز از جهت تنظیم بیشتر آنزیمها، تغییر عمل آنزیمها و نفوذپذیری غشا سلولی از جنبه ساختاری و اعمال فیزیولوژیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی به قرار زیر است:

1- تغذیه و ورزش
2- فیزیولوژی انسانی 
3- آناتومی انسانی
4- زیست‌شناسی
5- بیومکانیک
6- فیزیولوژی ورزشی 1
7- فیزیولوژی ورزشی 2
8- فیزیولوژی ورزشی 3
9- علم تمرین 1
10- علم تمرین 1
11- فیزیولوژی انسانی 2
12- حرکت‌شناسی 
13- آزمایشگاه