صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کنکورهای تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   فیزیولوژی ورزشی

دانشجویان این گروه با ساخت تشریحی روابط و موقعیت اندامهای مختلف بدن و عمل آنها آشنا می‌شوند و ضمن مطالعه اعمال فیزیولوژیکی بدن انسان و اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، عصبی و غیره روی فیزیولوژی اندامهای مختلف بدن به بررسی اعمال فیزیولوژیکی بدن هنگام فعالیتهای بدنی و پس از آن به چگونگی سازگاری بدن، نسبت به این فعالیتها می‌پردازند. دانشجویان همچنین با نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی جهت اندازه‌گیری تواناییهای ساختاری و فیزیولوژیکی ارگان‌های مختلف و تغییرات حاصل شده در هنگام فعالیت به روی انسان (یا حیوان) و مقایسه آن با حالت استراحت آشنا می‌شوند. 
دانشجویان دوره دکتری با دستگاههای مختلف انرژی در فعالیتهای هوازی و بی‌هوازی آشنا شده، همچنین اعمال عمومی سلولی در هنگام فعالیتهای بدنی (هوازی و بی‌هوازی) و تغییرات فیزیولوژیکی و ساختاری واحدهای درون سلولی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در این گرایش سازگاریهای سیستم عصبیه عضلانی در اجرای فعالیتهای بدنی به ویژه مهارتهای پیچیده، سازگاری قلب و عروق تنفسی در اثر تمرین و فعالیتهای هوازی و بی‌هوازی و همچنین سازگاریهای غدد درون ریز از جهت تنظیم بیشتر آنزیمها، تغییر عمل آنزیمها و نفوذپذیری غشا سلولی از جنبه ساختاری و اعمال فیزیولوژیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی به قرار زیر است:

1- تغذیه و ورزش
2- فیزیولوژی انسانی 
3- آناتومی انسانی
4- زیست‌شناسی
5- بیومکانیک
6- فیزیولوژی ورزشی 1
7- فیزیولوژی ورزشی 2
8- فیزیولوژی ورزشی 3
9- علم تمرین 1
10- علم تمرین 1
11- فیزیولوژی انسانی 2
12- حرکت‌شناسی 
13- آزمایشگاه