صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   دانلود رایگان دفترچه سوالات دکتری تربیت بدنی - گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی در این بخش آمده است.

داوطلبین کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی با مطالعه سوالات کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی ادوار گذشته می توانند با نحوه سوال دهی طراحان سوال این رشته آشنا شوند و خود را در فضای کنکور قرار دهند.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1401

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی 1401 برای پاسخگویی به 80 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1400

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1400

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی 1401 برای پاسخگویی به 80 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1399

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1399

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی 1401 برای پاسخگویی به 80 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1398

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1398

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی 1401 برای پاسخگویی به 80 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1397

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی-رفتار حرکتی و روانشناسی 1397

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی 1401 برای پاسخگویی به 80 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.