صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   گرایش فیزیولوژی ورزشی

گرایش فیزیولوژی ورزشی


گرایش فیزیولوژی ورزشی در سه بخش فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی ورزشی تندرستی و فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانشجو می پذیرد.

 

1_گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی :

·      در فیزیولوژی ورزشی کاربردی تاکید بر بررسی نقاط قوت و ضعف ورزشکاران ، سیستم های تولید انرژی در بدن ، تعامل بین فعالیت های ورزشی و پاسخ بدن به آنها ، استعداد یابی ورزشکاران و ... می باشد.

 

دروس گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی:

دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در علوم ورزشی

آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

 

دروس تخصصی:

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

تغذیه ورزشی پیشرفته

متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین

سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی

برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت

موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی

تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی

 

 

دروس اختیاری:

ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی

روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین

استفاده و سوء استفاده از دارو ها

تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته

استرس های محیطی در تمرین وفعالیت ورزشی

بدنسازی ویژه رشته های ورزشی


 

2_گرایش فیزیولوژی ورزشی تندرستی :

·      در فیزیولوژی ورزشی تندرستی به بررسی حفظ سلامت و تناسب اندام افراد و ورزشکاران ، آزمون های میدانی و آزمایشگاهی برای سنجش آمادگی جسمانی اقشار مختلف جامعه ، ارائه فعالیت های ورزشی برای افراد با سنین مختلف و ... پرداخته می شود.

 

دروس گرایش فیزیولوژی ورزشی تندرستی:

دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی تندرستی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در علوم ورزشی

آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

 

دروس تخصصی:

اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان

آزمون ، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی

مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی

 

دروس اختیاری:

اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی

تکنیک های میدانی وآزمایشگاهی پیشرفته

استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها

فیزیولوژی فعالیت بدنی زنان و سالمندان و افراد خاص

ابعاد روانی فعالیت بدنی


 

3_گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی :

·      در فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانشجویان توانمندی لازم درباره نیاز های تغذیه ای ورزشکاران ، طراحی برنامه غذایی ، مکمل های ورزشی و ... را به دست می آورند.

 

دروس گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی:

دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی-گرای فیزیولوژی و تغذیه ورزشی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش های آماری

روش ها و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

مبانی عملکرد انسان

 

دروس تخصصی:

بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی

تغذیه انسانی

اصول تغذیه در فعالیت ورزشی و تمرین

سمینار پژوهشی در تغذیه ورزشی

مواد آرگوژنیک در ورزش ها

بیوانرژیک ورزشی

ارزیابی و طراحی رژیم غذایی

 

دروس اختیاری:

فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته

روش های آزمایشگاهی تغذیه ورزشی

فعالیت ورزشی ، تغذیه و سیستم ایمنی

روانشناسی در تغذیه ورزشی

دوپینگ و دارو شناسی ورزشی

 

تغذیه وکنترل وزن ویژه ورزشکاران