صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی در این بخش آمده است.

داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی با مطالعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی می توانند با نحوه سوال دهی طراحان سوال این رشته آشنا شوند و خود را در فضای کنکور قرار دهند.


 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی1401


*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401 برای پاسخگویی به 180 سوال دفترچه ، 150 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1399

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی1399

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1399 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد 1398

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1398

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1398 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1397

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1397

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1397 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1396

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1396

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1396 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1395

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی1395

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1395 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1394

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1394

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1394 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1393

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1393

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1393 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1392

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1392

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1392 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1391

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1391

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1391 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1390

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1390

 

*نکته مهم : مدت زمان کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1390 برای پاسخگویی به 150 سوال دفترچه ، 120 دقیقه بوده است.

 

 

 

 

 

 جامعترین و موثرترین منابع مطالعاتی منابع مطالعاتی کنکور دکتری تربیت بدنی اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های آزمایشی

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های موسسه در سراسر کشور

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

اولین دپارتمان تخصصی و جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره