صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی

گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی


گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی در سه بخش آسیب شناسی ورزشی ، تمرینات اصلاحی و تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین دانشجو می پذیرد.

 

1_گرایش آسیب شناسی  ورزشی :

·      در آسیب شناسی تاکید بر شناسایی آسیب های ورزشی ، آشنایی با ناهنجاری ها ی اسکلتی و عضلانی ، سنجش ناهنجاری های وضعیتی ، علل و عوامل موثر در بروز آسیب ها و ... می باشد.

 

دروس گرایش آسیب شناسی ورزشی:

دانشجویان رشته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در علوم ورزشی

آمار زیستی در علوم ورزشی

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

 

دروس تخصصی:

حرکات اصلاحی در پیشگیری از آسیب های ورزشی

پاتومکانیک آسیب های ورزشی

بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی

سمینار در  آسیب شناسی ورزشی

آزمایشگاه در آسیب شناسی ورزشی

امدادگر ورزشی پیشرفته

ارزیابی پیشرفته مدیریت آسیب های ورزشی

 

دروس اختیاری:

مسائل معاصر در آسیب شناسی ورزشی

حرکت شناسی پیشرفته

ماساژ ورزشی

ورزش معلولین پیشرفته

کارورزی 1

کارورزی 2

 


2_گرایش تمرینات اصلاحی :

·      در تمرینات اصلاحی به بررسی ضعف و ناهنجاری های بدن و روش درمان آنها ، راهکار های مناسب برای پیشگیری از آسیب ، تجویز برنامه ی حرکات اصلاحی ، استفاده از آزمون های میدانی و آزمایشگاهی برای سنجش وضعیت جسمانی افراد  و ... پرداخته می شود.

 

دروس گرایش تمرینات اصلاحی:

دانشجویان رشته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی-گرایش تمرینات اصلاحی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در علوم ورزشی

آمار زیستی در علوم ورزشی

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

 

دروس تخصصی:

پاتوکنزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی

حرکات اصلاحی پیشرفته

آزمایشگاه حرکات اصلاحی

سمینار در حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی پیشرفته

حرکت شناسی پیشرفته

اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی

 

دروس اختیاری:

بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی

ورزش معلولین پیشرفته

کارورزی

ارگونومی ورزشی

مسائل معاصر در حرکات اصلاحی

ماساژ ورزشی

 


3_گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین :

·      در تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین به انواع معلولیت ها و بیماری ها ، علل و مکانیسم بروز آسیب در معلولین ، روش های پیشگیری از بروز آسیب ، روانشناسی افراد دارای معلولیت و ... پرداخته می شود .

 

دروس گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین:

دانشجویان رشته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی-گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش های آماری

روش ها و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

مبانی عملکرد انسان

 

دروس تخصصی:

پاتوفیزیولوژی معلولیت ها

فیزیولوژی دستگاه عصبی

حرکت شناسی پیشرفته

آموزش در تربیت بدنی سازگارانه

سمینار در تربیت بدنی سازگارانه

پزشکی ورزشی تطبیقی

آزمایشگاه تربیت بدنی سازگارانه

 

دروس اختیاری:

روانشناسی ورزشی

ماساژ ورزشی

تمرین درمانی

اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

کارورزی 1

کارورزی2