صفحه اصلي
تربیت بدنی
کنکور ارشد
کتب کنکوری
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
مشاوره
منابع مطالعاتی
دانلود رایگان
نمایندگیها
درباره ما
سبد خرید
   نمونه کارنامه های قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی

با سلام حضور همه شما دانشجویان و داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1398

رتبه 2 گرایش روانشناسی ورزشی -  رتبه 11 گرایش فیزیولوزی و تغذیه ورزشی -  رتبه 8 گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه 8 گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی -  رتبه 7 گرایش مدیریت ورزشی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1398

رتبه 7 گرایش روانشناسی ورزشی -  رتبه 9 گرایش فیزیولوزی و تغذیه ورزشی -  رتبه 24 گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه 20 گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی -  رتبه 9 گرایش مدیریت ورزشی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1398

رتبه 197 گرایش روانشناسی ورزشی -  رتبه 185 گرایش فیزیولوزی و تغذیه ورزشی -  رتبه 146 گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه 21 گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی -  رتبه 71 گرایش مدیریت ورزشی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1398

رتبه 49 گرایش روانشناسی ورزشی -  رتبه 178 گرایش فیزیولوزی و تغذیه ورزشی -  رتبه 121 گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه 31 گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی -  رتبه 127 گرایش مدیریت ورزشی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1398

رتبه 95 گرایش روانشناسی ورزشی -  رتبه 182 گرایش فیزیولوزی و تغذیه ورزشی -  رتبه 128 گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه 83 گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی -  رتبه 30 گرایش مدیریت ورزشی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1398

رتبه 237 گرایش روانشناسی ورزشی -  رتبه 240 گرایش فیزیولوزی و تغذیه ورزشی -  رتبه 183 گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه 37 گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی -  رتبه 164 گرایش مدیریت ورزشی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1398

رتبه 25 گرایش روانشناسی ورزشی -  رتبه 94 گرایش فیزیولوزی و تغذیه ورزشی -  رتبه 166 گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه 165 گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی -  رتبه 49 گرایش مدیریت ورزشی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

 


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1398

رتبه 240 گرایش روانشناسی ورزشی -  رتبه 302 گرایش فیزیولوزی و تغذیه ورزشی -  رتبه 213 گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه 94 گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی -  رتبه 350 گرایش مدیریت ورزشی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

 


 جامعترین و موثرترین منابع مطالعاتیمنابع مطالعاتی کنکور دکتری تربیت بدنی  اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های آزمایشی

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های موسسه در سراسر کشور

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

اولین دپارتمان تخصصی و جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره