صفحه اصلي
تربیت بدنی
تحلیل کنکور
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
طرح مشاوره همگام
منابع مطالعاتی
دانلود
نمایندگی ها
درباره ما
سبد خرید
   ویژه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره بنا بر تجربه موفق چندین ساله خود و همچنین طی مشورت، بررسی و نظر جمعی اساتید و رتبه های برتر، کاملترین و مؤثرترین منابع مطالعاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 1399 را به شرح زیر اعلام می دارد:

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی "

زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی (عمومی)

1- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

2- جزوه گرامر استاد شعبان پور

کتاب زبان عمومی راهیان ارشد

کتاب 504 واژگان ضروری

زبان انگلیسی (تخصصی)

1- کتاب 200 متن تخصصی تربیت بدنی دکتر طهماسبی

2- کتاب 677 واژه تربیت بدنی

کتاب زبان تخصصی تربیت بدنی راهیان ارشد

کتاب زبان تخصصی تربیت بدنی دکتر خسرو ابراهیم

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

 

کتاب جامع فیزیولوژی ورزشی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی ( مولف : سحر عندلیب )

 

کتاب فیزیولوژی ورزش ( 5 استاد ) انتشارات مبتکران - جلد اول

کتاب 1000 تست فیزیولوژی ورزشی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کتاب صفر تا صد آمار، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی استاد علی سیستار

کتاب 1000 تست سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی


حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

حرکت شناسی

کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری دکتر دبیدی روشن

کتاب حرکت شناسی دکتر تندنویس

کتاب حرکت شناسی دکتر رواسی

بیومکانیک ورزشی

1- کتاب اساس بیومکانیک حرکت انسان جوزف همیل ترجمه دکتر دبیدی روشن

2- کتاب تجزیه و تحلیل بیومکانیک دکتراسلامی

کتاب مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش

کتاب فنون ورزشی دکتر نمازی زاده جلد اول

رشد و یادگیری حرکتی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

رشد حرکتی

کتاب رشد حرکتی دکتر سید کاوس صالحی

1- کتاب رشد حرکتی دکتر شجاعی

2- کتاب رشد حرکتی انسان پاینه و ایساکس ترجمه دکتر خلجی

-

یادگیری حرکتی

کتاب یادگیری حرکتی دکتر سید کاوس صالحی

1- کتاب ترجمه فارسی یادگیری حرکتی مگیل

2- کتاب ترجمه فارسی یادگیری حرکتی و اجرا اشمیت - دکتر نمازی زاده

-

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

حرکات اصلاحی

1- کتاب ویژه حرکات اصلاحی استاد علی سیستار

2- کتاب 1000 تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر درزابی

کتاب حرکات اصلاحی 3 استاد

1- جزوه استاد مینونژاد

2- کتاب مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی دکتر علیزاده - دکتر قیطاسی

آسیب شناسی ورزشی

1- کتاب آسیب شناسی ورزشی دکتر حسینی

2- کتاب 1000 تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر درزابی

کتاب آسیب شناسی ورزشی دکتر حمید خداداد

1- جزوه استاد مینو نژاد

2-  کتاب پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی دکتر قراخانلو

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

1- کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات دکتر حمیدی

2- کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سجادی

کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی احمد مزرعه و نسیم مرادی

کتاب مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی مدرسان شریف

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

ضرایب دروس گرایشهای مختلف در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی


 جامعترین و موثرترین منابع مطالعاتی اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های آزمایشی

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های موسسه در سراسر کشور

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

اولین دپارتمان تخصصی و جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره