صفحه اصلي
تربیت بدنی
کنکور ارشد
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
مشاوره
منابع مطالعاتی
کتب کنکوری
دانلود رایگان
نمایندگیها
درباره ما
سبد خرید
   استان زنجان

آدرس نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان زنجان:

زنجان، نرسیده به تقاطع دروازه رشت، انتهای خیابان دلجویی، دفترنمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

شماره تماس: 33336416 - 024

مدیر اجرائی: آقای محرمی             09127407102