صفحه اصلي
تربیت بدنی
تحلیل کنکور
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
طرح مشاوره همگام
منابع مطالعاتی
دانلود
نمایندگی ها
درباره ما
سبد خرید
     معرفی اعضای هیئت علمی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی
  97/12/08

اعضای اصلی دپارتمان (هیئت علمی و اجرایی):  

 

استاد علی سیستار مدیر علمی و سرپرست گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

استاد علی سیستار

·         رتبه برتر کنکور کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی

·         دانش آموخته ممتاز دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

·         عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

·         مولف کتاب "حرکات اصلاحی" انتشارات راهیان ارشد

·         مولف کتاب "آسیب شناسی ورزشی" انتشارات راهیان ارشد

·         مدرس مراکز آموزش عالی تهران

·         مشاور ارشد دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

·         ارائه کننده مقالات ISI، کنفرانسهای بین المللی و مجلات علمی-پژوهشی تربیت بدنی

·         سرپرست گروه ورزشی کلینیک های توانبخشی و درمانی

 

استاد مصطفی ورمزیار استاد ممتاز دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

استاد مصطفی ورمزیار

·         رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

·         دانش آموخته ممتاز دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

·         عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

·         مدرس مراکز آموزش عالی تهران

·         ارائه کننده مقالات ISI، کنفرانسهای بین المللی و مجلات علمی-پژوهشی تربیت بدنی

·         بازیکن اسبق تیم ملی جوانان فوتبال ایران

 

استاد حسین میرآفتابی استاد ممتاز دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

 استاد حسین میرآفتابی

·         رتبه برتر کنکور کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی

·         دانش آموخته ممتاز دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

·         مدرس مراکز آموزش عالی تهران

 

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

اولین دپارتمان تخصصی و جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره