صفحه اصلي
تربیت بدنی
کنکور ارشد
کتب کنکوری
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
مشاوره
منابع مطالعاتی
دانلود رایگان
نمایندگیها
درباره ما
سبد خرید
 
سوالات متداول
منابع مطالعاتی موثر برای کسب بهترین نتیجه کنکور ارشد تربیت بدنی را معرفی کنید؟

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره بنا بر تجربه موفق چندین ساله خود و همچنین طی مشورت، بررسی و نظر جمعی اساتید و رتبه های برتر، کاملترین و مؤثرترین منابع مطالعاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی را به شرح زیر اعلام می دارد:

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی "

زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی (عمومی)

1- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

2- جزوه گرامر استاد شعبان پور

کتاب زبان عمومی راهیان ارشد

کتاب 504 واژگان ضروری

زبان انگلیسی (تخصصی)

1- کتاب 200 متن تخصصی تربیت بدنی دکتر طهماسبی

2- کتاب 677 واژه تربیت بدنی

کتاب زبان تخصصی تربیت بدنی راهیان ارشد

کتاب زبان تخصصی تربیت بدنی دکتر خسرو ابراهیم

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

1- کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی دکتر گائینی و دکتر دبیدی روشن

2- کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل دکتر گائینی جلد 1

کتاب فیزیولوژی ورزش ( 5 استاد ) انتشارات مبتکران - جلد اول

کتاب فیزیولوژی ورزشی دکتر پرنو

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کتاب آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکتر صالحی

1- کتاب سنجش و و اندازه گیری دکتر حمایت طلب

2- کتاب سنجش و اندازه گیری دکتر درزابی

کتاب 1000 تست سنجش و اندازه گیری حامد عباسی

حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

حرکت شناسی

کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری دکتر دبیدی روشن

کتاب حرکت شناسی دکتر تندنویس

کتاب حرکت شناسی دکتر رواسی

بیومکانیک ورزشی

1- کتاب اساس بیومکانیک حرکت انسان جوزف همیل ترجمه دکتر دبیدی روشن

2- کتاب تجزیه و تحلیل بیومکانیک دکتراسلامی

کتاب مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش

کتاب فنون ورزشی دکتر نمازی زاده جلد اول

رشد و یادگیری حرکتی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

رشد حرکتی

کتاب رشد حرکتی دکتر سید کاوس صالحی

1- کتاب رشد حرکتی دکتر شجاعی

2- کتاب رشد حرکتی انسان پاینه و ایساکس ترجمه دکتر خلجی

-

یادگیری حرکتی

کتاب یادگیری حرکتی دکتر سید کاوس صالحی

1- کتاب ترجمه فارسی یادگیری حرکتی مگیل

2- کتاب ترجمه فارسی یادگیری حرکتی و اجرا اشمیت - دکتر نمازی زاده

-

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

حرکات اصلاحی

1- کتاب ویژه حرکات اصلاحی استاد علی سیستار

2- کتاب 1000 تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر درزابی

کتاب حرکات اصلاحی 3 استاد

1- جزوه استاد مینونژاد

2- کتاب مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی دکتر علیزاده - دکتر قیطاسی

آسیب شناسی ورزشی

1- کتاب آسیب شناسی ورزشی دکتر حسینی

2- کتاب 1000 تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر درزابی

کتاب آسیب شناسی ورزشی دکتر حمید خداداد

1- جزوه استاد مینو نژاد

2-  کتاب پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی دکتر قراخانلو

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

1- کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات دکتر حمیدی

2- کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سجادی

کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی احمد مزرعه و نسیم مرادی

کتاب مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی مدرسان شریف

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

ضرایب دروس گرایشهای مختلف در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

منابع مطالعاتی موثر برای کسب بهترین نتیجه کنکور دکتری تربیت بدنی را معرفی کنید؟

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره بنا بر تجربه موفق چندین ساله خود و همچنین طی مشورت، بررسی و نظر جمعی اساتید و رتبه های برتر، کاملترین و مؤثرترین منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری تربیت بدنی را به شرح زیر اعلام می دارد:

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری رفتار حرکتی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی            دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

سنجش، آمار و اندازه گیری راهیان دکتری دکتر صالحی

سنجش ، آمار و اندازه گیری دکتر حمایت طلب

رشد حرکتی

۱- رشد حرکتی انسان ایساکس انتشارات آییژ

۲- نمو بالیدگی وفعالیت بدنی مالینا و بوچارد        انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی

1- درک رشد حرکتی گالاهو و آزمون         انتشارات علم

2- رشد حرکتی راهیان دکتری دکتر صالحی

یادگیری حرکتی

۱- کنترل ویادگیری حرکتی انتشارات علم وحرکت

۲- کنترل حرکتی انسان انتشارات علم وحرکت

۱- یادگیری وکنترل حرکتی مگیل           انتشارات پژوهشگاه

2- یادگیری حرکتی راهیان دکتری دکتر صالحی

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی            دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

سنجش، آمار و اندازه گیری راهیان دکتری دکتر صالحی

سنجش ، آمار و اندازه گیری دکتر حمایت طلب

فیزیولوژی پیشرفته

۱- فیزیولوژی پیشرفته جلد اول

۲- فیزیولوژی قلب و عروقی پیشرفته                     ترجمه دکتر گایینی و دکتر چوبینه

۱- فیزیولوژی عصب عضله پیشرفته گاردینر ترجمه قراخانلو

۲- اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی جلد اول ترجمه دکتر گایینی ودکتر دبیدی روشن

 

بیوشیمی ورزشی

۱- بیوشیمی ورزشی دکتر ران موگان و دکتر میکاییل گلیسون ترجمه دکتر گایینی وهمکاران

۲- بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی دکتر مک لارن و      دکتر مورتون ترجمه دکتر دریانوش

1- پایش بیو شیمیایی ترجمه دکتر گاییینی

۲- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته جلد دوم

3- جزوه بیوشیمی دکتر گایینی دانشگاه تهران

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری مدیریت ورزشی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی            دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

سنجش، آمار و اندازه گیری راهیان دکتری دکتر صالحی

سنجش ، آمار و اندازه گیری دکتر حمایت طلب

اصول و مبانی -مدیریت بازاریابی ورزشی

۱- مبانی مدیریت رابینز ترجمه اعرابی

۲- نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت                          دکتر علی اکبر فرهنگی

۳- مدیریت بازاریابی داور ونوس

۱- مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی

۲- بازاریابی ورزشی دکتر سارا کشتگر و همکاران

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

۱- مدیریت اماکن ورزشی دکتر اسدی

۲- مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی دکتر سجادی

۱- مدیریت اماکن تاسیسات و تجهیزات           دکتر جلالی فراهانی

۲- مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی           دکتر جلالی فراهانی

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی             دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

سنجش، آمار و اندازه گیری راهیان دکتری دکتر صالحی

سنجش ، آمار و اندازه گیری دکتر حمایت طلب

آسیب شناسی ورزشی

۱- آسیب شناسی دکتر حسینی

۲- پیشگیری از آسیب های ورزشی دکتر صاحب الزمانی

3- کتاب 1000 تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر درزابی

۱- جزوه ارزیابی درسی دکتر مینونژاد

2- آسیب پرنتیس ترجمه  دکتر دانشمندی

 

حرکات اصلاحی

 

1- حرکات اصلاحی پیشرفته دکتر لطافت کار

۲- آزمایشگاه حرکات اصلاحی دکتر رجبی

3- کتاب حرکات اصلاحی استاد علی سیستار

4- کتاب 1000 تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر درزابی

۱- مبانی آموزش تمرینات اصلاحی دکتر علیزاده

۲- کتاب کایفوز سینه ای دکتر رجبی

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری بیومکانیک ورزشی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی             دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

سنجش، آمار و اندازه گیری راهیان دکتری دکتر صالحی

سنجش ، آمار و اندازه گیری دکتر حمایت طلب

حرکت شناسی پیشرفته

1- کتاب اُتیس لاتین

۲- بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی سه جلد         دکتر قدمعلی طالبی. انتشارات دانشکده توانبخشی

1-  کتاب بیومکانیک همیل سه فصل اول

۲- کتاب لاتین  نیومن

بیومکانیک پیشرفته

۱- بیومکانیک و موتور کنترل حرکات انسان              دکتر نجاریان انتشارات امیرکبیر

۲- اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت دکتر اسلامی

بیومکانیک همیل جلد دوم

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

 

 

 

  اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های آزمایشی

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های موسسه در سراسر کشور

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

اولین دپارتمان تخصصی و جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره